Zawieszenie działalności SKOK Nike

Jednogłośną uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 czerwca br. nastąpiło  zawieszenie działalności SKOK Nike. KNF zamierza również wystąpić o ogłoszenie upadłości SKOK Nike. Jest to kolejny wniosek o ogłoszenie upadłości w stosunku do SKOK w przeciągu ostatniego miesiąca. Podobny wniosek został złożony 12 maja br. w stosunku do Twoja SKOK o czym informowaliśmy na naszym serwisie.

Zarządca komisaryczny

7 lipca 2016 roku KNF ustanowiła dla SKOK Nike zarządcę komisarycznego, mającego za zadanie sporządzić „finansową informację historyczną”, która pozwoliłaby ustalić rzeczywistą kondycję spółdzielni. Z analizy zebranych danych KNF wysnuł wniosek o głębokiej niewypłacalności SKOK-u (współczynnik wypłacalności (-) 7,92%) .

Koniec pomocy Kasy Krajowej SKOK

Decyzja KNF jest również związana z zaprzestaniem w lutym br. udzielania pomocy finansowej dla SKOK Nike przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, co stanowi sytuację analogiczną do przypadku Twoja SKOK.. Sytuacja pozostałych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych uniemożliwiła im przejęcie SKOK Nike, bez zagrożenia depozytów w niej zgromadzonych. Jednocześnie, żaden bank komercyjny nie był zainteresowany przejęciem.

Dalsze działania po zawieszeniu działalności SKOK Nike

W świetle powyższych okoliczności KNF podjął decyzję o skierowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości SKOK Nike, co uruchomiło procedurę wypłat z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. O procedurze wypłat informujemy w innej wiadomości.

Fot. otama, lic. CC BY 2.0

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *