SKOK Nike –kolejna upadłość wśród kas spółdzielczych

Dnia 3 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Nike. Sąd nie miał wątpliwości, że zostały spełnione przesłanki ogłoszenia upadłości oraz nie zachodziły żadne okoliczności uzasadniające oddalenie wniosku.

Na początku czerwca br., KNF jednogłośnie zawiesiła działalność SKOK Nike. Powodem takiej decyzji był fakt, iż aktywa kasy nie wystarczały na zaspokojenie jej zobowiązań. Opłakany stan funduszów kasy stwierdził zarządca komisaryczny ustanowiony przez KNF 7 lipca 2016 r.. W raporcie z badania informacji finansowej wynikało, iż na dzień 6 lipca 2016 r., współczynnik wypłacalności kasy utrzymywał się na poziomie (-) 7,92 % co świadczyło o głębokiej niewypłacalności kasy.

SKOK Nike otrzymała również pomoc stabilizacyjną od Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w latach 2013 – 2016 co okazało się jednak zabiegiem niewystarczającym.

O złożeniu przez KNF wniosku o ogłoszenie upadłości informowaliśmy już na naszym serwisie.

Fot.  401(K) 2012, lic. CC BY 2.0

Nia ma jeszcze komentarzy. Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *