Upadłości i restrukturyzacje w 2016 r.

Rok 2016 przyniósł duże zmiany w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Skutki nowych regulacji widać statystykach upadłości i restrukturyzacji. Omawia je raport Coface pt. „Upadłości i restrukturyzacje w 2016 r.”

Mniej likwidacji

W ubiegłym roku liczba upadłości i restrukturyzacji wśród polskich firm wzrosła do 760. Stanowi to wzrost o 2,6% w stosunku do roku 2015, w którym ogłoszono 741 postanowień. Jednocześnie znacznie zmalała liczba upadłości likwidacyjnych, a więc tych prowadzących bezpośrednio do ustania działalności przedsiębiorcy.

Wydaje się, że to skutek zeszłorocznej nowelizacji zwiększającej atrakcyjność postępowań restrukturyzacyjnych. W 2016 roku upadłość w celu likwidacji majątku ogłoszono w stosunku do 530 podmiotów, w porównaniu z 650 postanowieniami w roku 2015. Daje to spadek o około 18%.

Zmniejszenia zainteresowania upadłością likwidacyjną eksperci słusznie upatrują w zwiększonej liczbie postępowań restrukturyzacyjnych, w szczególności przyspieszonych postępowań układowych. Na wyjątkowe zainteresowanie tym postępowaniem z pewnością wpływ ma uproszczenie procedury i niższe koszty tego sposobu restrukturyzacji.

Jak wynika z ministerialnej oceny skutków regulacji, miała ona rozwiązać najważniejsze problemy:

  • wzrost liczby upadłości likwidacyjnych,
  • dalece niezadawalające współczynniki zaspokojenia wierzycieli z masy upadłości oraz
  • wysoki współczynnik oddalenia wniosków o ogłoszenie upadłości z uwagi na ubóstwo masy.

Więcej restrukturyzacji

Celem do którego dążyli twórcy projektu był przede wszystkim wzrost odsetka przedsiębiorstw objętych postępowaniami restrukturyzacyjnymi do ok. 15% w ciągu 5 lat. Jak widać, cel ten został osiągnięty już pierwszego roku obowiązywania nowej regulacji.

Ze stawianiem ostatecznych oceń należy jeszcze poczekać, ze względu na krótki okres obowiązywania nowej regulacji. Zależność pomiędzy nowelizacją a zmianą trendu, może równie dobrze stanowić jedynie korelację pozorną, choć trudno nie zauważyć jak znaczne są to zmiany. Wyznacznikiem skuteczności nowej regulacji będzie rzeczywiste wykonanie układów zawartych z wierzycielami.

Czynnikiem w największym stopniu wpływającym na zwiększenie się ogólnej liczby upadłości i restrukturyzacji nie jest wbrew pozorom pogorszenie się kondycji polskich przedsiębiorstw. Chodzi raczej o wejście postępowania restrukturyzacyjnego niejako na „przedpole” niewypłacalności dłużnika, czyli objęcie nim również przedsiębiorstw jedynie zagrożonych niewypłacalnością.

Upadłości i restrukturyzacje w 2016 r. wg branż

Liczba upadłości i restrukturyzacji różniła się w zależności od branży w której działali przedsiębiorcy. W sektorze przetwórstwa przemysłowego, pomimo zmniejszenia się poziomu inwestycji nie odnotowano znacznego wzrostu upadłości czy też restrukturyzacji. Wyjątkiem jest tu branża artykułów spożywczych oraz producentów maszyn i urządzeń, w której wzrost w 2016 r. wyniósł odpowiednio 38% i 36% w stosunku do roku 2015.

Sektorem, w którym zauważalne jest stopniowe pogorszenie jest z pewnością handel (detaliczny i hurtowy). Pomimo nieznacznego wzrostu liczby upadłości, nie sposób nie odnotować upadłości Almy czy też Marcpol, które do niedawna posiadały ugruntowaną pozycję na rynku.

Paradoksalnie zmniejszenie poziomu inwestycji w branży budowlanej spowodowało stabilizację w tym sektorze, a co za tym idzie ograniczyło liczbę samych upadłości. Bezpośrednim czynnikiem była mniejsza liczba dużych projektów infrastrukturalnych, które jako związane z dużym ryzykiem często prowadziły do upadłości wykonawcy (np. DSS, konsorcjum PBG).

Pełny raport roczny na stronie http://www.coface.pl/

Fot. reynermedia, lic. CC BY 2.0

Nia ma jeszcze komentarzy. Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *