Twoja SKOK – wniosek o upadłość

Upadłość SKOK Twoja

12 maja 2017 roku, Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do Sądu Rejonowego w Opolu wniosek o ogłoszenie upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Twoja” w Kędzierzynie-Koźlu (Twoja SKOK). Jest to kolejny wniosek o ogłoszenie upadłości dotyczący kas spółdzielczych skierowany do sądu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Pomoc finansowa udzielana dotychczas przez Kasę Krajową SKOK okazała się niewystarczająca. W lutym 2017 Kasa Krajowa zaprzestała dalszej pomocy dla Twojej SKOK. Raport z badania finansowego wykazał, że kasa znajduje się w stanie „głębokiej” niewypłacalności. Następnie, Komisja Nadzoru Finansowego uznała, że żadna ze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych nie była zdolna do przejęcia Twojej SKOK, a jeden z banków komercyjnych, który wyrażał zainteresowanie przejęciem upadającej kasy, wycofał się z transakcji.

Wobec powyższego, Komisja Nadzoru Finansowego skierowała wniosek o ogłoszenie upadłości Twojej SKOK. Jednocześnie uruchomiona została procedura wypłat z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla osób, które zdeponowały swoje środki w Twojej SKOK. Wypłatę środków z funduszu realizował będzie Bank Zachodni WBK SA. Każdy klient Twojej SKOK może otrzymać wypłatę z funduszu do kwoty 100 000 zł. Sumy ponad tę kwotę mogą być zaspokojone w toku postępowania upadłościowego.

Fot. Jeffrey Pioquinto, lic. CC BY 2.0

Komentarze

    […] Jednogłośną uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 czerwca br. nastąpiło  zawieszenie działalności SKOK Nike. KNF zamierza również wystąpić o ogłoszenie upadłości SKOK Nike. Jest to kolejny wniosek o ogłoszenie upadłości w stosunku do SKOK w przeciągu ostatniego miesiąca. Podobny wniosek został złożony 12 maja br. w stosunku do Twoja SKOK o czym informowaliśmy na naszym serwisie. […]

    […] problemach Twoja SKOK i złożeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego wniosku o ogłoszenie upadłości pisaliśmy już w na…. Od 24 maja 2016r. działalnością Twoja SKOK kierował zarządca komisaryczny w osobie Tomasza […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *