Wypłaty dla deponentów SKOK Nike

Jak informowaliśmy w poprzedniej wiadomości, Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Nike”. Rozpoczęta została procedura obejmująca wypłaty dla deponentów SKOK Nike.

Gdzie po pieniądze?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny realizuje wypłaty za pośrednictwem Banku Pekao SA. Pieniądze zdeponowane w SKOK Nike można wypłacić w jednym z 761 wyznaczonych oddziałów. Lista oddziałów, które realizują wypłaty dla deponentów SKOK Nike znajduje się na stronie www.pekao.com.pl i www.bfg.pl.

Jakie dokumenty są potrzebne, by zrealizować wypłaty dla deponentów SKOK Nike?

Bank otrzymał listę osób uprawnionych do realizacji wypłat gwarantowanych. Do banku należy udać się z dowodem osobistym. W wypadku osób prawnych, dowód osobisty powinny posiadać osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Należy również przedstawić odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Ile pieniędzy wypłaci bank i w jakiej formie?

Gwarantowana jest wypłata środków zdeponowanych w SKOK Nike do wysokości równowartości 100 000 euro. Środki mogą być wypłacone w gotówce lub przelane na rachunek wskazany przez zgłaszającą się osobę. Bank Pekao SA nie pobiera opłat za wypłatę, niezależnie od jej formy.

Do kiedy trzeba się zgłosić?

Wypłaty za pośrednictwem Banku Pekao SA będą realizowane do 11 sierpnia 2017 r. Po tym czasie, należy zgłaszać się bezpośrednio do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Co z kwotami powyżej równowartości 100.000 euro?

Kwoty przekraczające równowartość 100.000 euro mogą być dochodzone w postępowaniu upadłościowym SKOK Nike. W tym celu konieczne jest zgłoszenie wierzytelności do sądu upadłościowego. O tym, jak skutecznie zgłosić wierzytelność, dowiesz się z naszego z artykułu.

 

Fot. canino_rd, lic. CC BY 2.0

Komentarz

    […] W świetle powyższych okoliczności KNF podjął decyzję o skierowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości SKOK Nike, co uruchomiło procedurę wypłat z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. O procedurze wypłat informujemy w innej wiadomości. […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *