Matras upada – sanacja umorzona

Sieć księgarni Matras upada

Problemy finansowe tej dużej sieci księgarni znane są od dłuższego czasu. Jak udało nam się ustalić do Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie wpłynęło aż 12 wniosków wierzycieli o ogłoszenie upadłości. Matras z kolei chciał wejść na drogę porozumienia poprzez postępowanie sanacyjne, o które wystąpił z dniem 23 marca 2017 r. Kilka dni temu postępowanie zostało jednak umorzone. Oznacza to, że sąd będzie rozpoznawał jedynie wniosek upadłościowy. Praktycznie rzecz biorąc – Matras upada.

O postępowaniu sanacyjnym Matrasa pisaliśmy tu: http://restrukturyzacja.pl/2017/07/04/postepowanie-sanacyjne-ksiegarni-matras/.

Od tego czasu wiele się jednak zmieniło. Jak podaje Puls Biznesu, podczas posiedzenia sądowego z ust zarządcy przymusowego Krzysztofa Gołąba padały następujące sformułowania: „nie ma czym handlować”, „nie ma skąd wypłacać środków z uwagi na prawie zerowy stan masy spółki” i „Matras ciągle pogłębia swoje zadłużenie (o 3-4 miliony złotych miesięcznie)”. Wniosek o umorzenie postępowania sanacyjnego złożył już w lipcu zarządca przymusowy.

Jakie będą dalsze działania?

Można się więc zastanawiać, jaki był cel składania wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego przez Matras, skoro po tak krótkim czasie okazało się, że Spółka nie ma żadnych funduszy. Przy takich słowach, można wnioskować, że wątpliwe jest nawet to, czy Matras ma środki na postępowanie upadłościowe. W takiej sytuacji, Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, co skutkuje brakiem możliwości odzyskania choćby części długów przez wierzycieli.

Istotnym problemem spółki jest również to, że znacząca większość aktywów obciążona jest zastawami, na łączną kwotę prawie 190 mln złotych.

W tej chwili pozostaje oczekiwanie na rozstrzygnięcie sądu. Dłużnik jest uprawniony do złożenia tzw. uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości. Na chwilę obecną nie mamy informacji, czy wniosek taki został złożony.

Niemniej jednak, do rozpoznania pozostaje 12 wniosków złożonych przez wierzycieli. Jeżeli sąd upadłościowy stwierdzi tzw. ubóstwo masy upadłościowej, wnioski powinny zostać oddalone. Oznaczać to będzie, że każdy z wierzycieli będzie musiał działać na własną rękę w celu odzyskania długu. Brak majątku w spółce będzie stanowił poważne utrudnienie w zaspokojeniu wierzycieli.

 

Fot. Michael Pollak, lic. CC 2.0

Komentarz

    […] We wrześniu informowaliśmy o tym, że sąd umorzył postępowanie sanacyjne wobec spółki Matras. Jak donosi Puls Biznesu, jednym z orędowników tej decyzji był Jerzy Kowalewski, prezes i większościowy akcjonariusz Empiku, niedawnego konkurenta Matrasa. Puls Biznesu podaje, że władze Matrasa poczyniły pewne ustalenia z właścicielem Empiku – przygotowana likwidacja Matrasa ma szanse powodzenia. […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *