Upadłość układowa czy likwidacyjna?

Czym się różni upadłość likwidacyjna od upadłości układowej? Czy upadłość oznacza koniec funkcjonowania przedsiębiorstwa?

Obecnie przepisy nie rozróżniają upadłości likwidacyjnej od upadłości układowej. Każde postępowanie upadłościowe ma charakter likwidacyjny, czyli zmierzający do zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej. Zasadniczo nie przewiduje możliwości zawarcia układu w toku postępowania upadłościowego.

Upadłość a restrukturyzacja

Nie znaczy to jednak, że przedsiębiorca niewypłacalny zmuszony jest do zakończenia działalności. Od początku 2016 r. pojawiło się wiele nowych możliwości dla dłużników. Jeżeli sytuacja ekonomiczna na to pozwala, możliwe jest – zamiast ogłaszania upadłości z opcją zawarcia układu – otwarcie restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

W toku takich postepowań nie dąży się do likwidacji działalności dłużnika, a wręcz przeciwnie, do jej utrzymania. Możliwe jest czasowe wstrzymanie egzekucji, umorzenie części zobowiązań, rozłożenie ich na raty. Zakres takich czynności określany jest w drodze układu zawieranego przez wierzycieli. Naczelnym celem takich postępowań jest utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym zapewnieniu spłat dla wierzycieli.

Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *