Brak środków na postępowanie upadłościowe

Przedsiębiorca jest na granicy płynności finansowej, ale spełnia na bieżąco większość swoich zobowiązań. Jednak jego główny wierzyciel wszczyna egzekucję przeciwko dłużnikowi. Doprowadza to do poważnych zakłóceń i konieczności zgłoszenia wniosku o upadłość. Majątek spółki i koszty generowane przez przedsiębiorstwo nie pozwalają na ogłoszenie upadłości z uwagi na brak środków na zaspokajania kosztów postępowania upadłościowego.

Toczą się postępowania egzekucyjne przeciwko spółce, a zajęcia majątku dłużnika, w tym w szczególności rachunków bankowych, uniemożliwiają jego funkcjonowanie. Zarząd zobligowany jest do złożenia wniosku o upadłość, jednakże z uwagi na brak wystarczających środków wniosek ten zostanie najprawdopodobniej oddalony. Niewielki lub trudny do upłynnienia majątek nie zaspokoi również wierzycieli prowadzących postępowania egzekucyjne, stąd być może będą chcieli oni sięgnąć po majątek członków zarządu zgodnie z art. 299 k.s.h.

Postępowanie upadłościowe kosztuje – skąd wziąć pieniądze?

Sytuacja tylko pozornie jest bez wyjścia. Przedsiębiorstwo funkcjonuje, co jest wartością samą w sobie i pozwala mieć nadzieję na wyjście z kryzysowej sytuacji. Firma jest aktywna na rynku. Dzięki temu rośnie zainteresowanie nabyciem jej wśród potencjalnych inwestorów.

W takiej sytuacji zarząd powinien skupić się na poszukiwaniu inwestora, który będzie zainteresowany wydzierżawieniem przedsiębiorstwa lub jego zakupem. Wydzierżawienie przedsiębiorstwa pozwoli dłużnikowi na uzyskiwanie stałych przychodów (z czynszu), które powinny być wystarczające na zaspokajanie w przyszłości kosztów postępowania upadłościowego. Jednocześnie, dzierżawca będzie mógł zapoznać się ze stanem przedsiębiorstwa, co ułatwi ewentualną późniejszą decyzję o nabyciu przedsiębiorstwa.

Upadłość przygotowana – szansa dla zarządu i przedsiębiorstwa

Jakkolwiek dzierżawa przedsiębiorstwa może być skutecznym rozwiązaniem problemów dłużnika, szczególnie w krótkoterminowej perspektywie, to rozwiązaniem bardziej kompleksowym będzie znalezienie inwestora, który zdecyduje się na zakup przedsiębiorstwa. Pozyskanie do masy upadłości środków ze sprzedaży przedsiębiorstwa powinno pozwolić na ogłoszenie upadłości. W masie upadłości znajdą się bowiem środki pieniężne pozwalające na prowadzenie postępowania, jak i częściowe przynajmniej zaspokojenie wierzycieli.

Służy temu upadłość przygotowana, tzw. pre-packDzięki nabyciu przedsiębiorstwa w toku przygotowanej likwidacji, utrzymane zostaje funkcjonowanie przedsiębiorstwa – a co za tym idzie miejsca pracy, spółka ma zdolność upadłościową, a jej wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu niż stałoby się to na zasadach ogólnych.

Nia ma jeszcze komentarzy. Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *