Leclerc przejmuje Alma Market w pre-packu

Dnia 21 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście ogłosił upadłość spółki Alma Market S.A. Ogłoszeniu upadłości spółki towarzyszyło zatwierdzenie warunków sprzedaży części przedsiębiorstwa spółki Immomok sp. z o.o. Jak już wiadomo, to E. Leclerc przejmuje Alma Market. Wniosek o ogłoszenie upadłości Alma Market przedstawiła dnia 13 lutego 2017 roku. Powodem złożenia wniosku było umorzenie postępowania sanacyjnego, pomimo pozyskania nowego inwestora na tydzień przed decyzją sądu. Postępowanie w sprawie spółki Alma Market trwa już od października zeszłego roku.

 

Postępowanie sanacyjne:

Postępowanie sanacyjne dla spółki Alma Market S.A. zostało otwarte przez sąd upadłościowy w Krakowie w połowie grudnia. Postępowanie sanacyjne wyróżnia się tym, że działania restrukturyzacyjne podejmowane w całości lub części przed głosowaniem nad układem. Wierzyciele mają więc większą wiedzę co do realności propozycji układowych i możliwości regulowania zobowiązań przez dłużnika.

Zgodnie z art. 3 ust. 5 pr. restr., postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Działaniami sanacyjnymi są natomiast czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją (art. 3 ust. 6 pr. restr.) Celem postępowania sanacyjnego jest nie tylko zmiana stanu zobowiązań pieniężnych dłużnika, w drodze zawarcia układu, lecz także „uzdrowienie” stanu majątku dłużnika przez zmianę struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwie i zmianę sfery zobowiązań umownych dłużnika. (komentarz Stanisława Gurgula do Prawa Restrukturyzacyjnego, wydanie 2, 2018)

Umorzenie postępowania sanacyjnego:

Dnia 13 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia podjął decyzję o umorzeniu postępowania sanacyjnego. Zgodnie z art. 326 ust. 3 pr. restr. sąd umarza postępowanie sanacyjne, jeżeli brak jest realnych możliwości przywrócenia dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań.

Według komentarza Patryka Filipiaka do ustawy Prawo Restrukturyzacyjne: Przywrócenie zdolności do wykonywania zobowiązań ma być skutkiem działań sanacyjnych, z których większość powinna – modelowo – być wykonana w trakcie postępowania sanacyjnego. Jeśli więc organy postępowania dostrzegą, że podejmowane działania sanacyjne nie dadzą spodziewanych w planie restrukturyzacyjnym efektów, to sąd winien postępowanie umorzyć. Wydaje się więc, że umorzenie na tej podstawie będzie możliwe dopiero po pewnym okresie po rozpoczęciu wykonywania planu restrukturyzacyjnego. Wtedy dopiero możliwa będzie diagnoza sytuacji i prognozowanie przyszłego stanu rzeczy.

W sprawie spółki Alma Market, doradca restrukturyzacyjny złożył wniosek o ogłoszenie upadłości 30 stycznia 2017 roku. Doradca ten został wyznaczony do pełnienia funkcji zarządcy w postępowaniu sanacyjnym i to jego zadaniem było wyprowadzenie spółki na prostą. Tym samym, przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu postępowania, sąd przychylił się do wniosku doradcy restrukturyzacyjnego. Po uzyskaniu informacji o umorzeniu postępowania sanacyjnego, spółka Alma Market złożyła tego samego dnia (13.02) wniosek o ogłoszenie upadłości.

 

Próby ratunku spółki:

W decyzji sądu może dziwić fakt pozyskania przez Alma Market nowego inwestora na tydzień przed zakończeniem postępowania sanacyjnego. Z początkiem stycznia, akcjonariusze spółki zdecydowali się na emisję nie więcej niż 5,5 mln akcji serii H po cenie emisyjnej 1 zł. Emisja ta była skierowana do Tomasza Żarneckiego, właściciela m.in. sklepu E.Leclerc w Zakopanem. E.Leclerc jest francuską siecią sklepów. W Polsce operuje jako spółka „Galec” sp. z o.o. i zajmuje się głównie dystrybucją franczyzy na poszczególne spółki kapitałowe zajmujące się prowadzeniem sklepów sieci w Polsce. Tomasz Żarnecki oferował także pożyczenie spółce 24 mln zł na pokrycie kosztów postępowania sanacyjnego. Już wtedy mówiło się, że Leclerc przejmuje Alma Market.

Pod koniec marca Alma Market opublikowała swój ostatni raport roczny. Rok 2016 był najgorszym rokiem w historii spółki i już trzecim z kolei przynoszącym straty. Łączna ilość strat z działalności wyniosła aż 234 mln. Kwota ta przerosła łączna sumę zysków spółki od początku funkcjonowania firmy w 1991 roku. Rok 2014 Alma Market zakończyła ze stratą 13 mln zł, a rok 2015 ze stratą prawie 150 mln zł.

W kwietniu Tomasz Żarnecki pozbył się części swoich udziałów należących do spółki Alma Market S.A. Sprzedał 1,28 mln z posiadanych 5,5 mln akcji spółki serii H. Zawiadomił także Komisję Nadzoru Finansowego o zmniejszeniu swojego udziału w kapitale zakładowym z 49,72 proc. do 38.08 proc.

 

Leclerc przejmuje Alma Market:

W pierwszej połowie lipca do krakowskiego sądu rejonowego wpłynął wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży części przedsiębiorstwa spółki Alma Market. Nabywcą zgodnie z warunkami jest spółka Immomok sp. z o.o., której prezesem zarządu jest Jean Philippe Magre. Jest on powiązany z siecią sklepów E.Leclerc. Pełni także funkcję członka zarządu i rady nadzorczej w wielu spółkach operujących na franczyzie francuskiej E.Leclerc w Polsce. Spóła Immomok posiada siedzibę w Warszawie. Wartość transakcji wynosi 94 mln zł netto.

W lipcu biuro prasowe E.Leclerc wydało komunikat odnośnie warunków sprzedaży: „Decyzja o zakupie części Alma Market została podjęta w kontekście rozwoju marki E.Leclerc Polska”

Procedura przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack) polega na sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego poszczególnych składników (w tym nieruchomości) w toku procedowania wniosku o ogłoszenie upadłości. Umożliwia to zdecydowanie efektywniejsze zaspokojenie wierzytelności. W procedurze tej nie ma też konieczności wszczynania długotrwałych i kosztownych postępowań egzekucyjnych lub prowadzenia postępowania w przedmiocie upadłości likwidacyjnej. Więcej na temat tej procedury pisaliśmy już w artykule: http://restrukturyzacja.pl/2017/06/21/czym-przygotowana-likwidacja/

We wtorek 21 listopada, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki Alma Market S.A. Decyzją sądu zatwierdzono także warunki sprzedaży części przedsiębiorstwa na rzecz spółki Immomok sp. z o.o., tym samym informacja o tym, że Leclerc przejmuje Alma Market się ostatecznie potwierdziła. Pamiętać należy, że w pierwszej kolejności kwota sprzedaży zostanie przeznaczona spłatę zaległych zobowiązań. W związku z 234-milionową stratą w roku 2016, prawdopodobnie nie wszyscy wierzyciele zostaną zaspokojeni. Natomiast prawie z całą pewnością nie dojdzie do zaspokojenia akcjonariuszy spółki.

Fot. Francois Schnell lic. CC BY 2.0

Nia ma jeszcze komentarzy. Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *