Loyd S.A. złożył w dniu 27 kwietnia 2017 r. wniosek o ogłoszenie upadłości. Wniosek trafił do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Jest on bezpośrednio związany z brakiem możliwości wykupu obligacji, których termin spłaty przypadał na 30 marca 2017 r. Spółka nie może ich wykupić z uwagi na niedostateczne środki finansowe oraz należności krótkoterminowe.

Trudna sytuacja finansowa spółki mogła również przełożyć się na fakt nieopublikowania w terminie raportu kwartalnego oraz zawieszenia obrotu akcjami na rynku NewConnect.

 

 Fot. German Poo-Caamano, lic. CC BY 2.0

Nia ma jeszcze komentarzy. Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *