Sąd ogłosił upadłość HAWE SA

12 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość HAWE SA. Tym samym, rozpoznane zostały połączone wnioski Agencji Rozwoju Przemysłu SA z siedzibą w Warszawie oraz Olesińscy i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu.

Zgodnie z oświadczeniem przekazanym PAP przez prezesa zarządu Pawła Paluchowskiego, spółka zamierza odwołać się od postanowienia. Stanie się to niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia. Jednocześnie prezes podkreśla, że jeżeli dojdzie do upadłości spółki, to stracą na tym jej akcjonariusze. Nie będą oni w stanie odzyskać zainwestowanych w akcje środków.

Z drugiej strony, Porozumienie Akcjonariuszy Mniejszościowych Hawe, które ma obecnie 10% akcji spółki, w stanowisku przesłanym ISBnews, winą za jej sytuację finansową obarcza obecny zarząd. Ich zdaniem doszło do wyprowadzania aktywów spółki po zaniżonej cenie oraz sprzedawał wierzytelności po ułamku ich wartości. Sam Paweł Paluchowski w oświadczeniu do PAP stwierdza, iż „Podstawą wszelkich naszych działań jest zapewnienie rozwoju spółki oraz zaspokojenie żądań wierzycieli, a w szczególności Agencji Rozwoju Przemysłu. Moim zdaniem jest jeszcze szansa na podpisanie układu z wierzycielami, w którym nie będzie przegranego”

Akcjonariusze nie są wierzycielami upadłego

Na marginesie należy zaznaczyć, że w świetle prawa upadłościowego akcjonariusze nie są wierzycielami upadłego z tytułu posiadanych akcji. Dlatego też, wyjątkowo często w wyniku przeprowadzonej upadłości i zaspokojeniu w jak największym stopniu wierzycieli, w spółce nie ma majątku który mógłby zostać podzielony pomiędzy akcjonariuszy.

 

Nia ma jeszcze komentarzy. Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *