Ruszył nabór wniosków do Powiatowych Urzędów Pracy na wsparcie przedsiębiorców w walce ze skutkami koronawirusa

Ogłoszono nabór wniosków o udzielenie pomocy przedsiębiorcom dotkniętym skutkom gospodarczym koronawirusa, którą można uzyskać w drodze umowy ze Starostą/Prezydentem Miasta. Należy mieć na uwadze, że z tej formy wsparcia można skorzystać w ograniczonym w czasie. Termin na złożenie wniosku o dofinansowanie wynosi 14 dni od ogłoszenia naboru przez Powiatowy Urząd Pracy właściwy dla przedsiębiorcy.    
 

Wśród aktualnie dostępnych form wsparcia znalazło się:

  1. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

Wsparcie jest skierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, których obroty spadły o minimum 30%. WykluczoneWymiar są firmy klasyfikowane jako duzi przedsiębiorcy. 

Spadek obrotów oblicza się jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku

Wymiar dofinansowania jest uzależniony od wysokości spadku obrotów:

• co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika1,

• co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,

• co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie może być przyznane maksymalnie na okres do 3 miesięcy i jest wypłacane w transzach co miesiąc.

W celu otrzymania dofinansowania należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy, czyli do 28 kwietnia 2020 r.

Należy pamiętać, że przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz po zakończeniu wsparcia przez okres równy okresowi pobierania dofinansowania. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku przedsiebiorca będzie musiał dokonać proporcjonalnego zwrotu otrzymanej kwoty.

  1. dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Dla przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników przewidziane dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Warunkiem udzielenia wsparcia jest spadek obrotów o minimum 30% , który oblicza się jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku

Wysokość dofinansowania zależy od wysokości spadku obrotów:

1)           o co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, czyli 1300,00 zł

2)           o co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, czyli 1820,00 zł

3)           o co najmniej 80% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, czyli 2340,00 zł

Dofinansowanie może być przyznane na okres do 3 miesięcy i jest wypłacane w transzach co miesiąc.

Aby uzyskać dofinansowanie konieczne jest złożenie wniosku do powiatowego urzędu pracy właściwego względu na miejsce prowadzenie działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Należy pamiętać, że przedsiębiorca jest zobligowany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz po zakończeniu wsparcia przez okres równy okresowi pobierania dofinansowania. Jeżeli przestanie prowadzić działalność wcześniej, będzie zobowiązany do proporcjonalnego zwrotu dofinansowania.

Ponadto w dalszym ciągu można składać wnioski o udzielenie

  1. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

O udzielenie pożyczki może starać się mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Pożyczka jest jednorazowa w kwocie do 5 000 zł.

WARUNKI pożyczki, zgodnie ze zmianami wprowadzanymi Tarczą 2.0:

1)           pożyczka jest oprocentowana;

2)           okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z odroczeniem w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki;

3)           może być umorzona w całości pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

W celu uzyskania pożyczki należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego względu na miejsce prowadzenie działalności gospodarczej.

 

                                                                                                                                                                                                                  fot. Sharon McCutcheon

Nia ma jeszcze komentarzy. Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *