Kryzys gospodarczy spowodowany epidemią koronawirusa – restrukturyzacja jako sposób na uratowanie firmy

Pojawienie się i rozwój pandemii koronawirusa nie pozostaje bez wpływu na sytuację gospodarczą. Można zaobserwować wyraźne symptomy początku kryzysu gospodarczego w wielu branżach. W pierwszej kolejności straty odnotowuje branża turystycznej, gastronomiczna, rozrywkowa, które w znaczącej mierze zostały zmuszone do ograniczenia lub zawieszenia swojej działalności. Na chwilę obecną trudno ocenić dalszy rozwój sytuacji, jednakże prognozy nie są optymistyczne.

Skutki spowolnienia gospodarczego

Na skutek zastoju gospodarczego przedsiębiorcy doświadczający problemów finansowych, zmniejszone przychody nie pociągają za sobą mniejszych kosztów. Podwykonawcy i dostawcy usług domagają się regulowania zobowiązań, na co często firmy nie mają środków pieniężnych. Wysoce prawdopodobne jest uaktywnienie się wierzycieli, którzy bardziej intensywnie będą dążyć do ściągania długów.

Restrukturyzacja szansą na pokonanie problemów finansowych i uniknięcie upadłości.

Zaistnienie i nawarstwianie się problemów z płynnością finansową w wielu firmach będzie prowadziło do niewypłacalności, a w konsekwencji do upadłości. Dlatego też już na tym etapie warto rozważyć podjęcie działań zapobiegawczych i naprawczych, które pozwolą uniknąć upadłości firmy.

Jedną ze ścieżek jest restrukturyzacja, dająca możliwość wyjścia z trudności finansowych oraz ochronę przed postępowaniami egzekucyjnymi wszczynanymi przez wierzycieli pragnących jak najszybciej zwindykować długi. Wykorzystując instrument prawny jakim jest postępowanie restrukturyzacyjne można działać już teraz. Im wcześniej podejmie się odpowiednie działania naprawcze, tym większa szansa ich powodzenia.

 

Nia ma jeszcze komentarzy. Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *