Przygotowana likwidacja Matrasa

Co dalej z siecią księgarni Matras?

We wrześniu informowaliśmy o tym, że sąd umorzył postępowanie sanacyjne wobec spółki Matras. Jak donosi Puls Biznesu, jednym z orędowników tej decyzji był Jerzy Kowalewski, prezes i większościowy akcjonariusz Empiku, niedawnego konkurenta Matrasa. Puls Biznesu podaje, że władze Matrasa poczyniły pewne ustalenia z właścicielem Empiku – przygotowana likwidacja Matrasa ma szanse powodzenia.

Przygotowana likwidacja polega na sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika albo jego części lub składników majątkowych. Do wniosku o ogłoszenie upadłości, spółka lub wierzyciele, dołączają przynajmniej informacje o nabywcy przedsiębiorstwa i cenie nabycia.

Wniosek o przygotowaną likwidację

Wniosek o tzw. przygotowaną likwidację, jak podaje Puls Biznesu, złożyło konsorcjum czterech firm: Modern Bookstore, Modern Bookstore 2, JT Doradztwo. Członkiem konsorcjum jest również Mole Mole, spółka należąca do Empiku.

Jak podaje Puls Biznesu,  początkowo Penta oferowała Matrasowi kwotę 50-60 mln złotych za kupno 50 księgarni. Wycena przedsiębiorstwa dołączona do wniosku o pre-pack opiewa na kwotę 6,5 mln złotych. Częściami składowymi przedsiębiorstwa są: kapitał ludzki (0,87 mln) marka (2,32 mln), licencje i oprogramowanie (0,62 mln), umowy najmu 73 księgarni (0,73 mln) oraz ich wyposażenie (2,21 mln). Przejęcie księgarni w drodze przygotowanej likwidacji pozwoli nabywcom stać się stronami umów najmu. Wydaje się to być idealnym rozwiązaniem, w sytuacji gdy Matras zalega z płatnościami.

Jak podaje Puls Biznesu, w liście intencyjnym dotyczącym przejęcia wybranych księgarni Matrasa, wystawionym przed wszczęciem sanacji,  Penta podkreśliła, że zakupu ma dokonać  „spółka z jej portfela oraz niezależni inwestorzy, planujący prowadzić księgarnie w oparciu o franczyzę”. Dlatego też, niedługo trzeba było czekać, żeby pojawiły się na rynku książki głosy, że korzystanie z tzw. niezależnych inwestorów, pozwoli Pencie na pominięcie wymogu, jakim jest uzyskanie od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta zgody na transakcję, z uwagi na, to że Empik jest liderem na rynku książki.

Jak donosi Puls Biznesu, przedstawiciele Empiku odcinają się od tego rodzaju spekulacji, dodając że spółka postępuje zgodnie z obowiązującym prawem.  Empik zastrzega, że spółka Mole Mole uczestniczy w transakcji w ograniczonym zakresie. Warto się jednak przyjrzeć się pozostałym inwestorom. Jak wynika z uzyskanych przez nas informacji,  jest pośród nich Marek Ondrejka – powiązany  ze spółką Modern Bookstore, który przez 9 lat był dyrektorem inwestycyjnym w Pencie, a obecnie prowadzi firmę doradczą Black Swan.

Jak donosi Puls Biznesu, z uwagi na powyżej przedstawione zastrzeżenia, zarządca sądowy Matrasa Krzysztof Gołąb nie jest zwolennikiem idei pre-packu. Ostatecznie to w gestii sądu leży, czy przychyli się do wniosku konsorcjantów, będzie to miało miejsce dopiero po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie umorzenia postepowania sanacyjnego w sprawie Matrasa.

Fot. GoToVan , lic. CC BY 2.0

Nia ma jeszcze komentarzy. Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *