Egzekucja długów po złożeniu wniosku o upadłość – jak utrzymać dopływ środków?

Przedsiębiorca złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Po złożeniu wniosku, a przed wydaniem postanowienia dowiedział się o wszczęciu postępowania egzekucyjnego w tej sprawie. Zajęte zostały wierzytelności (co ogranicza przychody przedsiębiorstwa) oraz rachunki bankowe (co praktycznie uniemożliwia funkcjonowanie przedsiębiorstwa). Tymczasem wydanie postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości odsuwa się w czasie. W jaki sposób można uchronić przedsiębiorstwo przed odcięciem dopływu środków finansowych i przerwą w jego działaniu?

Przepisy prawa upadłościowego przewidują możliwość roztoczenia swoistego parasola ochronnego nad dłużnikiem, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, dopóki wniosek ten nie został jeszcze rozpoznany. Nie jest to jednak działanie automatyczne, tzn. samo złożenie wniosku nie powoduje automatycznego wstrzymania postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dłużnikowi.

Wniosek o zawieszenie egzekucji

W celu wstrzymania działania egzekucyjnych, konieczne jest sformułowanie wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego i uchylenie zajęć rachunków bankowych. Może go złożyć dłużnik lub tymczasowy nadzorca sądowy. Sąd może przychylić się do takiego wniosku, jeżeli jest to niezbędne dla osiągnięcia celów postępowania upadłościowego. Zwrócić jednak należy uwagę, że każda z operacji na rachunku bankowym dłużnika wymaga zgody tymczasowego nadzorcy sądowego.

Zwolnienie rachunku bankowego będzie obowiązywało do chwili ogłoszenia upadłości. Ogłoszenie zawiesza postępowanie egzekucyjne, natomiast uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości wywołuje skutek w postaci umorzenia postępowania egzekucyjnego.