Spółka, która nie może upaść – spółka cywilna.

Umowa, a nie spółka

W polskim porządku prawnym istnieje jeden typ spółki, której upadłości ogłosić się nie da. Jest to niemożliwe nie ze względu na „ochronę” takiej formy prowadzenia działalności, jak ma to miejsce np. w publicznych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej, lecz z tego względu, że spółka cywilna tak naprawdę spółką nie jest.

Spółkami w rozumieniu kodeksu spółek handlowych są spółki osobowe oraz kapitałowe. Te pierwsze, choć nie mają osobowości prawnej, mają zdolność do czynności prawnych, w tym także zdolność upadłościową, stąd często nazywane są ułomnymi osobami prawnymi. Te drugie mają pełną osobowość prawną.

Spółka cywilna natomiast nie posiada żadnej zdolności do czynności prawnych, nie jest ułomną osobą prawną. Jest ona jedynie wewnętrzną umową pomiędzy wspólnikami.

Spółka cywilna – zdolność upadłościowa

Taki stan rzeczy skutkuje brakiem zdolności upadłościowej spółki cywilnej.  Zdolność mają jedynie jej wspólnicy i to każdy z nich będzie stroną postępowania upadłościowego, które toczyć się będzie na zasadach upadłości względem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

W razie ogłoszenia upadłości wszystkich wspólników spółki cywilnej, sąd może połączyć do łącznego rozpoznania sprawy upadłościowe prowadzone wobec wspólników tej spółki. W postanowieniu o połączeniu spraw sąd wyznacza jednego sędziego-komisarza do wszystkich połączonych spraw. Sąd może również wyznaczyć jednego syndyka do wszystkich połączonych spraw, powołać jedną radę wierzycieli i wyznaczyć wspólne zgromadzenie wierzycieli. Sama spółka ulegnie rozwiązaniu z dniem ogłoszenia upadłości choć jednego wspólnika.

Warto porównać te kwestie ze spółką jawną – najbardziej do spółki cywilnej zbliżonej spółki w rozumieniu kodeksu spółek handlowych. Spółka jawna, jako ułomna osoba prawna, ma odrębną od wspólników zdolność upadłościową. Warto dodać, że ogłoszenie upadłości wspólnika spółki jawnej nie będzie skutkować upadłością samej spółki, lecz jej rozwiązaniem skutkującym likwidacją. Wciąż jednak będzie ona mogła trwać pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią.

Jak zatem widać, spółka cywilna, również na polu prawa upadłościowego, zapewnią znikomą ochronę i niezależność finansową wspólników.

 

Fot. Government of Alberta, lic. CC BY 2.0

Nia ma jeszcze komentarzy. Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *